História 1986


Stav diaľničnej siete na konci roku 1986

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km
                                úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba

    Rozostavanosť:27,875 km z toho 3,508 km iba polovičný profil
                                                    z toho 3,508 km preložka cesty I triedy

Dané do užívania:27 júna 1986 úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,ľavý pás 7,87 km
                                          ?.?.1986 úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1986
                Diaľnice:7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:15,3 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:165,197 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

                Súčet
                Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

1985                                                                                                                                                                                                                                                                                  1987

Návrat hore