História 1987


Stav diaľničnej siete na konci roku 1987

Začatie výstavby:apríl 1987 úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,pravý pás 7,87 km-dostavba na plný profil

         Vo výstavbe:úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km
                                úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba

    Rozostavanosť:35,745 km z toho 11,378 km iba polovičný profil
                                                    z toho 3,508 km preložka cesty I triedy

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1987
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

                Súčet
                Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

1986                                                                                                                                                                                                                                                                                  1988

Návrat hore