História 1989


Stav diaľničnej siete na konci roku 1989

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek R1 Sered,západ-Dolná Streda,ľavý pás 4,13 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-2.stavba
                                úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,pravý pás 7,87 km-dostavba na plný profil
                                úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km

     Rozostavanosť:17,542 km z toho 12 km iba polovičný profil
                                                     z toho 4,13 km preložka cesty I triedy

Dané do užívania:3 januára 1989 úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1989
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:3,508 km iba polovičný profil

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:191,892 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

                Súčet
                Diaľnice:191,892 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:50,873 km z toho 3,508 km iba polovičný profil

1988                                                                                                                                                                                                                                                                                  1990

Návrat hore