História 1974


Stav diaľničnej siete na konci roku 1974

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D1 Ivachnová-Liptovský Mikuláš 14,332 km
                                úsek D2 Kúty-Malacky 24,175 km
                                úsek D1 BA,Senecká cesta-Senec 16,8 km
                                úsek D1 Liptovský Mikuláš-Liptovský Ján 7,13 km
                                úsek R1 Banská Bystrica,juh-Kremnička 4,5 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                                úsek R1 Kremnička-Sliač 9,28 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

     Rozostavanosť:76,217 km z toho 13,78 km prestavba cesty na štvorprudovú so smerovým rozdelením

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1974
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:29,336 km
Rýchlostné cesty:0 km

                Súčet
                Diaľnice:29,336 km
Rýchlostné cesty:0 km

1973                                                                                                                                                                                                                                                                                       1975

Návrat hore