História 2022


Stav diaľničnej siete na konci roku 2022

Začatie výstavby:23 marca 2022 úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km

         Vo výstavbe:úsek R3 Tvrdošín-Nížna,pravý pás 4,4 km
                                úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km
                                úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km
                                úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
                                úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km

     Rozostavanosť:60,495 km z toho 4,4 km iba polovičný profil

Dané do užívania:19 decembra 2022 úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2022
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:13,5 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:295,545 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:309,045 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   2023

Návrat hore