História 1985


Stav dialničnej siete na konci roku 1985

Začatie výstavby:apríl 1985 úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km

         Vo výstavbe:úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km
                                úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,ľavý pás 7,87 km
                                úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba
                                úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

     Rozostavanosť:51,045 km z toho 15,3 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením z toho 11,378 km iba polovičný profil
                                                     z toho 3,508 km preložka cesty I triedy

Dané do užívania: 26 júla 1985 úsek D1 Hlohovec-Piešťany 15,13 km
                        7 novembra 1985 úsek D1 BA,Prístavný most,ľavý pás 2,295 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1985
                Diaľnice:17,425 km z toho 2,295 dostavba na plný profil
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:150,067 km z toho 2,295 iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:32,065 km

                Súčet
                Diaľnice:165,197 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

1984                                                                                                                                                                                                                                                                                  1986

Návrat hore