História 2010


Stav diaľničnej siete na konci roku 2010

Začatie výstavby: 27 augusta 2010 úsek R4 Košice-Milhosť 14,2 km
                             18 novembra 2010 úsek D1 Jablonov-Studenec,ľavý pás 5,21 km-dostavba na plný profil

         Vo výstavbe:úsek D4 BA,Záhorská Bystrica-BA,D.N.V,ľavý pás 3,025 km
                                 úsek R1 Nitra,západ-Selenec 12,589 km
                                 úsek R1 Selenec-Beladice 18,967 km
                                 úsek R1 Beladice-Tekovské Nemce 14,31 km
                                 úsek R1 Banská Bystrica,severný obchvat 5,14 km
                                 úsek R1 Žarnovica-Šášovské Podhradie,2.etapa 8,373 km
                                 úsek D3 Skalité-št.hr. SR/PL,pravý pás 3,18 km

     Rozostavanosť:84,994 km z toho 6,205 km iba polovičný profil
                                                     z toho 5,21 km dostavba na plný profil

Dané do užívania: 31 mája 2010 úsek D1 Sverepec-Vrtižer,1.úsek 4,9 km
                                  31 mája 2010 úsek D1 Sverepec-Vrtižer,2.úsek 4,695 km
                                     7 júna 2010 úsek D1 Jablonov-Studenec,pravý pás 5,21 km
                                     7 júna 2010 úsek D1 Studenec-Beharovce 3,323 km
                                     7 júna 2010 úsek D1 Svinia-Prešov,západ 7,075 km
                            29 októbra 2010 úsek R3 Trstená,obchvat,pravý pás 6,716 km
                        23 novembra 2010 úsek R3 Horná Štubňa,obchvat,ľavý pás 4,321 km
                        20 decembra 2010 úsek R4 Svidník,obchvat,ľavý pás 4,573 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2010
                Diaľnice:25,203 km z toho 5,21 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:15,61 km všetko iba polovičný profil

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:389,579 km z toho 12,073 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:137,97 km z toho 27,292 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:414,782 km z toho 17,283 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:153,58 km z toho 42,902 km iba polovičný profil

2009                                                                                                                                                                                                                                                                                  2011

Návrat hore