Stav diaľničnej siete na konci roku 1970

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

    Rozostavanosť:29,336 km

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1970
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                 Súčet
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

1969                                                                                                                                                                                                                                                        1971

Návrat hore