Stav diaľničnej siete na konci roku 1969

Začatie výstavby:22 apríla 1969 úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

         Vo výstavbe:

    Rozostavanosť:29,336 km

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1969
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                Súčet
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                                                                                                                                                                                                                   1970

Návrat hore