História 1992


Stav diaľničnej siete na konci roku 1992

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

    Rozostavanosť:11,2 km

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1992
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

1991                                                                                                                                                                                                                                                                                  1993

Návrat hore