História 1995


Stav diaľničnej siete na konci roku 1995

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D1 Skala-Nemšová 7,5 km
                                úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

    Rozostavanosť:18,7 km

Dané do užívania:29 novembra 1995 úsek R1 Šoporňa-Pata,pravý pás 2,658 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-3.stavba


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1995
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:2,658 km iba polovičný profil

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:57,661 km z toho 10,296 km iba polovičný profil

1994                                                                                                                                                                                                                                                                                  1996

Návrat hore