História 1994


Stav diaľničnej siete na konci roku 1994

Začatie výstavby:?.?.1994 úsek D1 Skala-Nemšová 7,5 km

         Vo výstavbe:úsek R1 Šoporňa-Pata,pravý pás 2,658 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-3.stavba
                                úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

     Rozostavanosť:21,358 km z toho 2,658 km preložka cesty I triedy a zároveň iba polovičný profil

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1994
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

1993                                                                                                                                                                                                                                                                               1995

Návrat hore