História 1972


Stav diaľničnej siete na konci roku 1972

Začatie výstavby:január 1972 úsek D1 BA,Senecká cesta-Senec 16,8 km
                                    apríl 1972 úsek D1 Liptovský Mikuláš-Liptovský Ján 7,13 km
                                       ?.?. 1972 úsek R1 Banská Bystrica,juh-Kremnička 4,5 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                                       ?.?. 1972 úsek R1 Kremnička-Sliač 9,28 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

         Vo výstavbe:úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

    Rozostavanosť:67,046 km z toho 13,78 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1972
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                Súčet
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

1971                                                                                                                                                                                                                                                                                    1973

Návrat hore