História 1984


Stav diaľničnej siete na konci roku 1984

Začatie výstavby: máj 1984 úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                     december 1984 úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km

        Vo výstavbe:úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,ľavý pás 7,87 km
                               úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                               úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pas 3,508 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba
                               úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                               úsek D1 Hlohovec-Piešťany 15,13 km
                               úsek D1 BA,Prístavný most,ľavý pás 2,295 km

    Rozostavanosť:64,97 km z toho 15,3 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                                                  z toho 13,673 km iba polovičný profil
                                                  z toho 3,508 km preložka cesty I triedy

Dané do užívania:


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1984
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:150,067 km z toho 2,295 iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:32,065 km

                Súčet
                Diaľnice:150,067 km z toho 2,295 iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:32,065 km

1983                                                                                                                                                                                                                                                                                  1985

Návrat hore