História 2011


Stav diaľničnej siete na konci roku 2011

Začatie výstavby: 20 júna 2011 úsek D1 Jánovce-Jablonov,1 úsek 9 km
                      11 novembra 2011 úsek D1 Dubná Skala-Turany 16,41 km + súčasť stavby úsek R3 Martin 1-Martin 2–1,652 km
                      24 novembra 2011 úsek D1 Fričovce-Svinia 11,22 km

         Vo výstavbe:úsek R4 Košice-Milhosť 14,2 km
                                úsek D1 Jablonov-Studenec,ľavý pás 5,21 km-dostavba na plný profil
                                úsek R1 Banská Bystrica,severný obchvat 5,14 km
                                úsek D3 Skalité-št.hr. SR/PL,pravý pás 3,18 km

     Rozostavanosť:66,012 km z toho 3,18 km iba polovičný profil
                                                     z toho 5,21 km dostavba na plný profil

Dané do užívania:21 januára 2011 úsek R1 Žarnovica-Šášovské Podhradie,2.etapa 8,373 km
                                   1 augusta 2011 úsek D4 BA,Záhorská Bystrica-BA,D.N.V,ľavý pás 3,025 km
                                 28 oktobra 2011 úsek R1 Nitra,západ-Selenec 12,589 km
                                 28 oktobra 2011 úsek R1 Selenec-Beladice 18,967 km
                                 28 oktobra 2011 úsek R1 Beladice-Tekovské Nemce 14,31 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2011
                Diaľnice:3,025 km všetko iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:54,239 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:414,782 km z toho 17,283 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:153,58 km z toho 42,902 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:417,807 km z toho 20,308 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:207,819 km z toho 42,902 km iba polovičný profil

2010                                                                                                                                                                                                                                                                                2012

Návrat hore