História 1988


Stav diaľničnej siete na konci roku 1988

Začatie výstavby:?.?.1988 úsek R1 Sered,západ-Dolná Streda,ľavý pás 4,13 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-2.stavba

         Vo výstavbe:úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,pravý pás 7,87 km-dostavba na plný profil
                                úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba

    Rozostavanosť:21,05 km z toho 15,508 km iba polovičný profil
                                                  z toho 7,638 km preložky ciest I triedy

Dané do užívania: apríl 1988 úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                      19 augusta 1988 úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1988
                Diaľnice:18,825 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

                Súčet
                Diaľnice:191,892 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

1987                                                                                                                                                                                                                                                                                  1989

Návrat hore