História 2019


Stav diaľničnej siete na konci roku 2019

Začatie výstavby: 30 júla 2019 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
                         22 augusta 2019 úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km

         Vo výstavbe:úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                                úsek D4 Bratislava,Jarovce-Bratislava,juh 6,3 km
                                úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ 16,29 km
                                úsek D4 Bratislava,východ-Rača 4,4 km
                                úsek R7 Bratislava,Nivy-Bratislava,juh 6,318 km
                                úsek R7 Bratislava,juh-Šamorín,západ 8,425 km
                                úsek R7 Šamorín,západ-Holice 17,38 km
                                úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km
                                úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km

     Rozostavanosť:116,696 km

V marci 2019 bola kvôli neschopnosti stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo,uzavretá dohoda o ukončení zmluvy na nasledujúcu časť D1

Pozastavená stavba:úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km

Dané do užívania:16 decembra 2019 úsek D1 Budimír-Bidovce 14,44 km + súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2019
                Diaľnice:14,44 km
Rýchlostné cesty:1,061 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:498,124 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:263,422 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

2018                                                                                                                                                                                                                                                                                   2020

Návrat hore