História 1991


Stav diaľničnej siete na konci roku 1991

Začatie výstavby:september 1991 úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

         Vo výstavbe:

    Rozostavanosť:11,2 km

Dané do užívania: 18 júla 1991 úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                           december 1991 úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta,ľavý pás 3,5 km


Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1991
                Diaľnice:5,542 km z toho 3,5 km dostavba na plný profil
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:195,392 km z toho 3,5 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

1990                                                                                                                                                                                                                                                                                  1992

Návrat hore