História 2023


Stav diaľničnej siete na konci roku 2023

Začatie výstavby:25 septembra 2023 úsek R4 prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km

         Vo výstavbe:úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km
                                úsek R3 Tvrdošín-Nížna,pravý pás 4,4km
                                úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km
                                úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km
                                úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km

     Rozostavanosť:66,395 km z toho 4,4 km iba polovičný profil

Dané do užívania:25 septembra 2023 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km


                                                                                                        Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2023
                Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:4,3 km

Z predchádzajúcich rokov
                Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:309,045 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                Súčet
                Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:313,345 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

2022                                                                                                                                                                                                                                                                                   2024

Návrat hore